Publikační činnost (recenzované publikace)

 Právo jako komunikační prostředek. in: LIGUŠ, BRAVENÁ, FLAM a kol. Prakticko-teologické aspekty mezilidské komunikace. Sokolov: Flavia Viera 2019. ISBN 978-80-904954-4-9. Odborná recenzovaná monografie.

Součinnost třetích osob v exekučním řízení s přihlédnutím k novele exekučního řádu, zákonu č. 139/2015 Sb., in: Komorní listy, 02/2015. Praha: Exekutorská komora ČR, 2015. MK ČR E 19153. ISSN 1805-1081. Komorní listy jsou zapsány na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Zákon č. 164/2015 Sb. – novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, in: Komorní listy, 03/2015. Praha: Exekutorská komora ČR, 2015. MK ČR E 19153. ISSN 1805-1081. Komorní listy jsou zapsány na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Řešení dluhových krizí v archaických kulturách v kontextu současnosti, in: Komorní listy, 01/2016. Praha: Exekutorská komora ČR, 2016. MK ČR E 19153. ISSN 1805-1081. Komorní listy jsou zapsány na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Nezávislost soudního exekutora a jeho odměna, in: Komorní listy, 02/2016. Praha: Exekutorská komora ČR, 2016. MK ČR E 19153. ISSN 1805-1081. Komorní listy jsou zapsány na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.