Kontakt

Informace pro klienty – změna od 1.1.2022


Mgr. et Mgr. Jiří Flam, Ph.D., advokát

vykonává advokátní činnost jako společník společnosti MxB advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO 14105179

ID datové schránky společnosti:
wi22874

Pobočka:
Vodičkova 729/11
110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.: 608 2 111 33
e-mail: jiri.flam@flamak.cz

ID datové schránky: qffrz35

evidenční číslo ČAK advokáta: 18479